Muterik tercüme büroları ve stajyer olanakları.

Tercüme Bürosu Staj ve Tercüman Stajyer İmkanları

Mütercim Tercümanlık ve Çeviribilim Stajı Üniversitelerin Mütercim Tercümanlık ve Çeviribilim bölümlerinde okuyan öğrencilerin 1 ay zorunlu staj yapması gerekmektedir. Staj yaparken aynı zamanda bir staj dosyası tutmaları gerekmekte olup, bu dosyaya staj yaptıkları yerde çevirdikleri örnek çevirilerden koymaları gerekmektedir. Genelde 3. sınıfın sonundaki yaz döneminde yapılan bu zorunlu staj için önceden staj yapılacak yerin ayarlanması Daha fazla okuyunTercüme Bürosu Staj ve Tercüman Stajyer İmkanları[…]